Field Trip Cantigi

Field trip Camping untuk meluaskan cakrawala dan menstimulasi rasa ingin tahu anak menjadi pilihan dalam program pendidikan di Permata Ilmu